Bodø Kiropraktorsenter

Jurist/samfunnsviter/økonom


Salten kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap som utfører finansiell revisjon,
forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon og andre revisjonsrelaterte tjenester til de 9 kommunene i Salten.
Selskapet har kontor i Fauske og Bodø.

 

Jurist/samfunnsviter/økonom

Vi søker ny rådgiver/seniorrådgiver til vårt kontor i Bodø

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil bestå av prosjektrettet analysearbeid (forvaltningsrevisjon) innenfor kommunale tjenesteområder.

På oppdrag fra kommunens kontrollutvalg gjennomfører revisjonen systematiske vurderinger av
lovetterlevelse, måloppnåelse og produktivitet i kommunale tjenester.

 

Kvalifikasjonskrav:

Den som tilsettes må ha høyere utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevante fagområder,
siviløkonom, samfunnsvitenskap, juridisk eller administrative fag. Siviløkonom- utdannelse anses som særlig relevant.

Du må ha god skriftlig fremstillingsevne

Arbeidserfaring innenfor offentlig forvalting og/eller kjennskap til kommunal tjenesteyting er en fordel.

 

Vi søker deg som:

Jobber selvstendig og har høy integritet. God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og nøyaktig.
Evne til å arbeide effektivt, målrettet og analytisk. Interesse for lov og avtaleverk

 

Vi tilbyr:

Fleksitidsordning

Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.

Faglig utvikling. Gode pensjons- og forsikringsordninger

Konkurransedyktige betingelser

 

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Prøvetid på 6 måneder

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til
avdelingsleder Liv Anne Kildal på telefonnummer: 916 06 046

 

Søknad med CV sendes på e-post til: lak@salten-revisjon.no

Søknadsfrist: 26.02.18